mainos_1048

Sisälogistiikka ja varastointi

Trukkeja tarvitaan

artikkelikuva: Trukkeja tarvitaan

Elintarvike- ja muussa logistiikassa tarvittavat pakkasvarastot ovat erittäin vaativia työympäristöjä varastotrukeille. Hyvin kylmä sisäilma varastossa vähentää trukkien akkukapasiteettia ja aiheuttaa ongelmia muillekin sähkökomponenteille. Toisaalta monissa kylmä- ja pakkasvarastoissa on varsin ahtaat tilat, koska logistiikan tehokkuusvaatimukset johtavat tilaa säästäviin ratkaisuihin.

Vaikka pakkasvarastojen olosuhteet ovat usein hankalat, trukkien olisi kuitenkin pystyttävä toimimaan niissä luotettavasti ja turvallisesti.

”Osa trukeista soveltuu jo sellaisenaan käyttöön pakkasvarastoissa. Niiden komponentit ovat jo valmiiksi kylmyyttä kestäviä”, toteaa Toyota Material Handling Finland Oy:n tuoteryhmäpäällikkö Mikko Helimäki.

Trukit pyritään yleensä suunnittelemaan siten, että niitä voidaan tarvittaessa käyttää 0 °C:n lämpötiloissa. Useimpiin trukkeihin on kuitenkin tehtävä muutoksia, kun niitä aletaan käyttää hyvin kylmissä lämpötiloissa.

kuva

Kondenssivesi aiheuttaa pulmia

Pakkasvarastoissa kannattaa yleensä käyttää erillisiä kylmiin olosuhteisiin tarkoitettuja trukkeja, jotta laitteisiin ei tule turhia vaurioita.

Tyypillisesti yrityksissä tarvitaan joka tapauksessa harkintaa ja ennakkosuunnittelua, kun varastotrukkeja aiotaan käyttää pakkasvarastoissa.

”Mikäli trukki tuodaan –30 °C:n pakkasesta suoraan lämpimään, siihen tiivistyy kosteutta. Trukin metalliosat voivat sitten ruostua”, Helimäki muistuttaa.

”Toisaalta kondenssivesi jäätyy, jos trukki viedään lämpimästä tilasta takaisin pakkasvarastoon.”

Nykyään rakennettaviin pakkasvarastoihin suunnitellaan tästä syystä trukkeja varten ’välitiloja’, joiden lämpötila pidetään noin 0 °C:ssa. Kun trukki on tilassa jonkin aikaa, sen lämpötila ehtii tasaantua eikä kosteus pääse tiivistymään vedeksi.

”Lisäksi sähkökäyttöisten trukkien akkukapasiteetti usein pienenee kovassa kylmyydessä. Sisätiloissa polttomoottoritrukkeja ei yleensä voida käyttää, koska pakokaasut aiheuttaisivat vaaraa tilassa oleville ihmisille sekä pilaisivat varastoituja elintarvikkeita”, huomauttaa Helimäki.

Pieniä trukkeja pieniin tiloihin

Monesti pakkasvarastot on suunniteltu siten, että tavarahyllyt ovat tiiviisti lähellä toisiaan ja hyllyjen välissä on niukasti tilaa. Tämä pienentää varaston jäähdyttämisen kustannuksia.

”Ahdas tila rajoittaa varastossa käytettävien trukkien vaatimaa työskentelytilaa. Usein pakkasvarastoissa tarvitaan kapeakäytävätrukkeja”, Helimäki arvioi.

Nykyisin automaatio tekee tuloaan myös varastotiloihin, joten yksi mahdollinen ratkaisu pakkasvarastoissa on hyllystösukkuloita hyödyntävä automatisoitu keräily. Hyllystösukkula mahdollistaa tavallista kompaktimman varastoinnin.

Tällaisessa ratkaisussa kuormia siirretään hyllystön sisällä radio-ohjatuilla hyllystösukkuloilla. Kapeakäytävävarastointi tehostaa tilan käyttöä noin 30 prosenttia verrattuna perinteiseen varastointiin, joten malli on yleistynyt monissa kylmä- ja pakkasvarastoissa.

Joissakin pakkasvarastoissa voidaan käyttää myös automaattisia varastotrukkeja, jotka on suunniteltu toistuvan lavojen käsittelyn automatisointiin. Ne mahdollistavat lavojen kuljetuksen ja pinoamisen sekä erilaisten lavojen kuljetuksen ja korkeavarastoinnin. Automaattitrukkeja pystytään tarvittaessa käyttämään myös manuaalisesti.

Esimerkiksi automaattisilla työntömastotrukeilla voi olla kuormauskapasiteettia jopa 2,5 tonnia ja niiden nostokorkeus voi olla 11 metriä, jolloin ne soveltuvat korkeavarastointiin.

kuva

Erityishuomiota akkuun ja öljyihin

Trukkien akut ovat tyypillisesti joko lyijyakkuja tai litium-iontyyppisiä.

”Tarvittaessa litium-ion-akkuun on mahdollista lisätä lämmitysvastus, joka estää akkua hyytymästä ja helpottaa trukin käyttöä pakkasessa”, Helimäki kertoo.

Litium-ion-akkujen energiatehokkuus on tyypillisesti korkeampi kuin lyijyakkujen. Myös akun varaus kylmässä – noin 0 °C:ssa – onnistuu. Pakkasenkestoa lisää huomattavasti lisävarusteinen akkulämmitin.

”Joihinkin trukkeihin on pakkasvarastokäyttöä varten ehkä vaihdettava tehtaalla ohuemmat öljyt. Nykyään onneksi ymmärretään entistä paremmin, että pakkasessa trukkeihin tarvitaan juoksevaa öljyä.”

Muitakin teknisiä muutoksia voidaan tarvita. Tarvittavia erityisominaisuuksia voivat olla vaikkapa ruostumaton teräs kuluvissa komponenteissa, kylmävarastoöljy ja lämmitetyt akut.

Usein trukeissa on eräitä sellaisia elektroniikan komponentteja, jotka on syytä suojata kosteuden tiivistymiseltä. Myös akseleita on suojattava ruostumiselta.

”Nykylaitteissa elektroniikkakomponentit ovat paremmin koteloituja kuin ennen. Komponenttien päälle asennetaan toisinaan kosteudelta suojaava hengittävä kalvo”, Helimäki listaa teknisiä uudistuksia.

”Myös liittimiä ja muita sähkökomponentteja suojataan aiempaa paremmin. Tämä koskee myös sellaisia trukkeja, joita ei varsinaisesti ole suunniteltu pakkasvarastoissa käytettäviksi. Uusissa trukkimalleissa monet parannukset ovat jo vakiona.”

Tekniikka kehittyy

Helimäen mukaan pakkasvarastokäyttöön suunniteltuja tai modifioituja trukkeja on ollut markkinoilla jo 1970-luvulta lähtien.

”Alkuaikoina trukkeihin jouduttiin ehkä vaihtamaan enemmän komponentteja, kun niitä haluttiin käyttää kylmissä olosuhteissa. Nykypäivän trukit ovat yleisesti ottaen kestävämpiä ja pitkäikäisempiä”, Helimäki mainitsee.

Trukkien ohella pakkasvarastoissa on syytä suojata myös työntekijöitä.

”Usein trukkeihin on mahdollista asentaa niin sanottu pakkasohjaamo. Se on lämmitettävä tila, joka suojaa kuljettajia.”

Pakkasohjaamossa on myös se hyvä puoli, että se voi pidentää trukissa käytettävien tietokoneiden ja muiden elektroniikkalaitteiden akkujen käyttöaikaa. Joissakin tilanteissa lämmitetty ohjaamo voi tosin hieman haitata kuljettajan näkyvyyttä ohjaamosta ulospäin.

Työntömastotrukit kovassa käytössä

Yleisin pakkas- ja kylmävarastoissa tätä nykyä käytettävä trukkityyppi on Helimäen mukaan työntömastotrukki.

”Tällainen trukki soveltuu hyvin olosuhteisiin, joissa hyllyjen välissä on jopa alle kolmen metrin levyinen käytävä.”

”Valinta on tehtävä varastotilan mitoituksen ja olosuhteiden mukaan. Toisinaan trukiksi on valittava kapeakäytävätrukki, jolla voidaan toimia alle kaksi metriä leveillä käytävillä”, Helimäki pohtii.

Tyypillisesti pakkasvaraston alimmilla hyllyillä säilytetään kappaletavaraa, jonka keräilyyn on mahdollista käyttää matalakeräilytrukkeja tai lavansiirtovaunuja.

Viime aikoina Toyota Material Handling Oy:ltä on Helimäen arvion mukaan tilattu trukkeihin hieman enemmän lämmitettäviä ohjaamoja kuin takavuosina – mutta muutos ei ole vielä ollut kovin suuri.

”Varmaankin tämä kehitys vielä voimistuu, kun yrityksissä yhä enemmän kiinnitetään huomiota myös työntekijöiden hyvinvointiin ja koneiden elinkaareen. Turvallisuus, ergonomia ja laitteiden järkevä käyttö ovat tärkeitä kysymyksiä”, Helimäki korostaa.

Teksti: Ari Mononen
Kuvat: Material Handling Europe

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prologistiikka

Prologistiikka uutiskirje
Seuraa Prologistiikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »