mainos_1048

Sisälogistiikka ja varastointi

Vastuullisuus on noussut tärkeäksi menestystekijäksi varastointipalveluissa

artikkelikuva: Vastuullisuus on noussut tärkeäksi menestystekijäksi varastointipalveluissa

Vastuullisuus on noussut hyvin nopeasti tärkeäksi kriteeriksi, kun yritykset ja julkinen sektori valitsevat kumppaneita varastoinnin ulkoistamiseen ja logistiikkapalveluihinsa.

Yleisin tapa määritellä yritysten yhteiskuntavastuu on eritellä se taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen.

”Vastuullisuus on nykypäivää, ja sillä on yhä suurempi paino myös tarjouspyynnöissä. Sen nousu on tapahtunut viimeisten parin kolmen vuoden sisällä. Vastuullisuus alkaa olla kolmen kärjessä varastointi- ja logistiikkapalvelujen tarjouskriteerien painotuksissa. On ihan normaalia, että tarjouspyynnöissä kysellään varastointipalvelujen hiilijalanjälkeä ja vastuullisuusohjelmaa”, Alfaroc Logistics Oy:n toimitusjohtaja Tiia Bister toteaa.

Alfaroc Logistics on Suomen suurimpia sisälogistiikan ja varastoinnin ulkoistamispalveluyrityksiä. Se palvelee teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä, maahantuojia sekä verkkokauppoja.

Vastuullisuusvaatimukset tulivat Bisterin mukaan varastointialalle ensin suurten asiakkaiden ja julkisen sektorin kautta, ja sieltä ne ovat siirtyneet tarjouspyyntöjen kautta myös alemmas toimitusketjuihin. Toimitusketjun alihankkijoina toimivien yritystenkin täytyy hoitaa osansa vastuullisuusvaatimuksista, jos mielivät mukaan suurasiakkaiden toimitusketjuihin.

”Vastuullinen varastointi käsittää meidän näkökulmastamme sen, että toimitilamme ja varastotilamme ovat mahdollisimman ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat. Toinen vahva vastuullisuusnäkökulma meillä on sosiaalinen vastuu eli se, että työskentelemme turvallisesti ja huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista sekä kehitämme työntekijöidemme ammattitaitoa”, Bister sanoo.

kuva

Logistiikkakeskus nykyaikaisella ympäristöteknologialla

Alfaroc Logistics on ylpeä Lahden Kujalassa sijaitsevasta modernista logistiikkakeskuksestaan, jonka rakentamisessa on hyödynnetty nykyaikaista ympäristöteknologiaa.

”Saimme uuden logistiikkakeskuksemme kolme ensimmäistä hallia käyttöön vuonna 2019 loppuvuodesta ja kaksi uusinta hallia 2020 loppuvuodesta. Aiemmat vanhat tilamme koostuivat useista rakennuksista, jotka oli rakennettu eri vuosikymmeninä 1960 – 1990 -luvuilla”, Bister kertoo.

Uuden logistiikkakeskuksen lämpöenergia tuotetaan ympäristöystävällisesti maalämmöllä, jota tuottavat 55 kappaletta tontille porattua 300 metriä syvää maalämpökaivoa. Kovimpia pakkasia varten löytyy lisäksi sähkövaraajat, mutta niitä ei ole juurikaan tarvittu.

Uuden logistiikkakeskuksen energiantuotannon laskennallinen hiilijalanjälki on alle kolmasosa yrityksen aiempien vanhojen tilojen hiilijalanjäljestä. Vertailussa on huomioitava, että vuonna 2020 Lahti Energia luopui kaukolämmön tuotannossaan kokonaan kivihiilestä, mikä on sen jälkeen pudottanut vanhojen kaukolämpökiinteistön lukuja. Alfaroc Logisticsin vanhojen tilojen vertailuluvut perustuivat vielä kivihiilellä tuotetun kaukolämmön päästöihin. Yhdessä halleista on myös viilennysmahdollisuus, ja viilennyksessä syntyvä hukkalämpö voidaan pumpata alas lämpökaivojen hyötysuhdetta parantamaan.

”Joka tapauksessa hiilijalanjälki on pudonnut selvästi” Bister toteaa.

Osa sähköenergiasta tuotetaan omalla, logistiikkakeskuksen katolla sijaitsevalla aurinkovoimalalla. Katolle sijoitetut vajaa tuhat aurinkopaneelia tuottavat sähköä parhaimmillaan 260 Kwp teholla, jolloin aurinkosähköä riittää jopa ulos myytäväksi.

Hallien katolla on valkoinen vesikate, joka hillitsee kiinteistön lämpenemistä kesäauringossa sekä heijastaa auringon säteilyä aurinkopaneeleihin, mikä parantaa paneelien hyötysuhdetta.

kuva

Varastotila on myös lämpötilasäädeltyä, ja tuotteiden siirtely varastossa tapahtuu energiatehokasta litiumioniakkuteknologiaa hyödyntävillä trukeilla, jotka nekin ladataan kesäaikaan aurinkovoimalla. Logistiikkakeskuksen valaisimet ovat tietenkin automaatio-ohjattua led-tekniikkaa.

Uutta logistiikkakeskusta rakennettaessa hyödynnettiin mahdollisimman paljon lähitoimittajia, esimerkiksi paikallisia sähkö- ja LVI-yrityksiä. Rakennuttaja- ja yhteistyökumppanina toimi paikallinen Superion Oy.

”Eli vastuullisuusajattelussa on mukana myös alueellinen taloudellinen vastuullisuus ja lähialueiden yrittäjien työllistäminen. Meillä on myös paikallisen, menestyvän Oilonin toimittamat maalämpöpumput.

Arvot ja ihminen sosiaalisen vastuun keskiössä

”Sosiaalinen vastuu on ollut hyvin tärkeässä asemassa meillä koko yrityksemme elinkaaren ajan. Yhä enenevässä määrin panostamme työturvallisuuteen, hyvään henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvointiin sekä ylipäätään osaamisen kehittämiseen”, Bister sanoo.

Tänä vuonna yrityksessä on otettu käyttöön muun muassa pilvipohjainen incy.io-sovellus, jolla henkilöstö pystyy helposti tekemään erilaisia havaintoja ja vahinkoilmoituksia tai jakamaan positiivista tai negatiivista palautetta arkipäivän toiminnoista. Järjestelmän kautta tulee heti viesti ja palaute osallisille henkilöille sekä myös toimitusjohtajalle.

kuva
Alfaroc Logisticsin toimitusjohtaja Tiia Bister sanoo, että vastuullisuus on nykypäivää, ja sillä on yhä suurempi paino.

”Kanavan kautta on tullut yllättävän paljon palautetta muun muassa kierrätykseen liittyen, mikä on yllättänyt minut. Teemme säännöllisesti myös työturvallisuuskävelyitä ja olemme tutkineet paljon esimerkiksi nostotekniikkaa ja siihen liittyviä uusia apuvälineitä, kuten eksoskeleton-tukirankavälineitä ja nostavia pumppukärryjä sekä liikuteltavia sähköllä toimivia apupöytiä.” Bister kertoo.

Myös keräilytrukit ovat mallia, jossa ohjaamo nousee samanaikaisesti nostopiikkien kanssa, mikä parantaa työergonomiaa.

”Nämä ovat perustyöturvallisuuteen liittyviä asioita. Perehdytys on myös erittäin tärkeä asia, mikä on tuotu myös hr-järjestelmien tasolle. Siellä on pätevyydet, perehdytyslomakkeet, työnopastusmateriaalit, työluvat ja koulutukset sähköisinä valmiina. Niitä voidaan käydä läpi myös etänä.”, Bister sanoo.

Työn johtaminen ja esimiestyöskentely on myös hyvin tärkeä vastuullisuuteen liittyvä asia. Samoin työterveyshuolto.

”Koulutamme säännöllisesti esimiehiämme sisäisillä valmennuksilla, joissa teemme työtyytyväisyysmittauksia ulkopuolisen toimijan kautta kerran vuodessa. Olemme saaneet yllättävän hyviä arvioita, noin nelosen luokkaa asteikolla 1 – 5”, Bister kertoo.

kuva

Alfaroc Logistics kannustaa henkilöstöään kouluttautumiseen ja yrityksessä on mahdollista opiskella esimerkiksi oppisopimuksella varastoalan ammattilaiseksi. Myös osaamiseen perustuva urapolku on mahdollinen.

”Meillä varastotyöntekijästä voi tulla päällikkötason asiantuntija – ja näin on tapahtunutkin!”, Bister toteaa.

Lähiseutujen asiakkaat hyötyvät sijainnista

Alfaroc Logistics sijaitsee liikenteen solmukohdassa lähellä nelostietä. Hiljattain Lahteen on avattu uusi kehätie, josta on suorat liittymät Kujalan alueelle, jossa logistiikkakeskus sijaitsee. Itä-länsi-väylä on nyt myös helpommin saavutettavissa.

”Sijaintimme perusta tulee asiakasnäkökulmasta. Meillä on paljon paikallisia yrityksiä asiakkaina ja heille tämä sijaintinäkökulma on ollut tärkeä. Monet ovat myös siirtäneet toimintaansa pääkaupunkiseudulta lähemmäksi omia tehtaitaan, mikä vähentää heidän hiilijalanjälkeään. Meidän varastomme ja asiakkaiden sekä tehtaiden välimatkat ovat nyt heille pienemmät”, Bister sanoo.

Teksti: Jari Peltoranta

Kuvat: Alfarock Logistics Oy

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prologistiikka

Prologistiikka uutiskirje
Seuraa Prologistiikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »