mainos_1048

Sisälogistiikka ja varastointi

Vantaan avialogis-keskukseen automaatiota ja kestävää kehitystä

artikkelikuva: Vantaan avialogis-keskukseen automaatiota ja kestävää kehitystä

Baronan uusi logistiikkakeskus Avialogis avattiin huhtikuun 2022 alussa Vantaan Viinikkalassa Kehä III:n varrella. Ympäristöarvot huomioon ottava keskus on suunniteltu tarjoamaan uudenlaisia varastoratkaisuja kaikenkokoisille yrityksille, samoin kuin alan koulutusta sekä erilaisia lisäpalveluja.

Uusi logistiikkakeskus tarjoaa kestävän kehityksen mukaisten varastotilojen lisäksi moderneja ratkaisuja, jotka tukevat sähköistyvää jakeluliikennettä. Keskukseen tulee myös Suomen suurin yksityinen logistiikka-alan koulutuskeskus, joka kouluttaa vuosittain noin 250 sisälogistiikan ammattilaista. Avialogiksessa tulee työskentelemään noin 150 henkilöä.

Logistiikan toimialajohtaja Janne Bergqvist kertoo, että Baronan logistiikkaliiketoiminnassa on kolme osa-aluetta. Yksi alue on varastologistiikkapalvelut. ”Ostimme Avainlogistiikan liiketoiminnan vuonna 2017. Sittemmin tämän liiketoiminnan kysyntä onkin ollut vahvassa kasvussa.”

”Varastoja on kaikkiaan viidessä paikassa, mikä ei aina ole toiminnan kannalta optimaalista. Nyt toimintoja keskitetään uuteen isompaan logistiikkakeskukseen”, Bergqvist selittää. Vantaalta löytyi Kehä-III:n varrelta sopivan suurikokoinen tonttialue, joka oli myös lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Juuri sellaista olikin etsitty.

”Tontti soveltui meille hyvin. Se olikin viimeisiä vapaita isoja rakennuspaikkoja tuolla alueella. Uusi logistiikkakeskus rakennettiin juuri Baronan tarpeisiin. Rakentajana toimii Varte Oy. Kaikki toiminnot tullaan keskittämään saman katon alle. Sijainti on hyvä, koska toimimme muutenkin lentokentän tuntumassa. Alueelta on hyvät yhteydet joka paikkaan”, Borgqvist toteaa.

Barona Varastopalvelujen logistiikkajohtaja Juha Salo toteaa, että logistiikkakeskuksen suunnittelussa oli paljon pohdittavaa. ”Baronalla on useita kymmeniä asiakkuuksia. Logistiikkakeskuksen on pystyttävä hoitamaan monenlaisia tavaravirtoja”, Salo huomauttaa.

kuva
Logistiikan toimialajohtaja Janne Bergqvist kertoo, että koronapandemiasta huolimatta logistiikka-ala kasvaa maailmanlaajuisesti yli kuuden prosentin vuosivauhtia.

Koulutusta ja uusia palveluja

Uudisrakennuksessa on lattiapinta-alaa noin 33 000 neliötä. Varaston vapaakorkeus on 12 metriä. ”Rakennuksen korkeuden ansiosta varastohyllyjen käyttö on hyvin tehokasta”, Salo mainitsee. Bergqvistin mukaan uuteen logistiikkakeskukseen tulee kaikkiaan 54 000–57 000 lavapaikkaa. ”Siitä saadaan varsin tilatehokas tila”, hän tiivistää. Rakennukseen on tulossa muun varastointitoiminnan lisäksi myös noutovarastopalveluja.

”Perinteisten logistiikkapalveluiden lisäksi toteutamme uudentyyppisiä palvelukonsepteja ja tarjoamme täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niihin voi kuulua pikanoutoja, lahjapaketointia, erilaisia etiketöintejä tai jopa maalien sekoittamista – siis hyvin monenlaisia lisäarvopalveluja”, Bergqvist luettelee.

Varastotilojen ohella rakennuksessa on logistiikan toimistotiloja sekä sisälogistiikan koulutuskeskus, jota varten on varattu auditoriotilaa toiseen kerrokseen. Tarkoituksena on kouluttaa osaavaa väkeä sisälogistiikan eri tehtäviin, sillä alalla on työvoimapulaa. Koulutuksesta valmistuville on työpaikkoja sekä Baronassa että asiakasyrityksissä.

Rakennukseen on suunniteltu myös nykyajan vaatimusten mukaiset vaarallisten aineiden varastotilat. Logistiikkakeskuksessa on 33 lastaussiltaa.

Keskus toimii läpivirtausperiaatteella. Rakenteet mahdollistavat erilaisten varasto- ja pakkausautomaatiomallien hyödyntämisen. ”Rakennuksessa on lähes 5000 neliömetrin verran parvitilaa muuan muassa erilaisten lisäarvopalveluiden tuottamiseen”, Salo mainitsee.

kuva

Keskus käyttöön kahdessa vaiheessa

Logistiikkakeskus otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Keväällä 2022 valmistunut ensimmäinen osa toimii perinteisenä hyllyvarastona. Syksyllä käyttöön on tulossa myös kakkosvaihe, johon tullaan sijoittamaan automaatioratkaisuja.

Jo ensi vaiheessa käyttöön tulee jopa 12 varastoautomaattia. ”Tämä on ollut meille kokonaisuutena hyvin innostava hanke”, Bergqvist luonnehtii. ”Automaation kokonaisratkaisuun kuuluu tasoautomaatteja sekä Autostore-ratkaisu. Lisäksi on tulossa noutoautomaatiosysteemejä, joiden yksityiskohtia vielä viimeistellään.”

Barona on yhdessä samaan konserniin kuuluvan Aitomation-yhtiön kanssa kehittänyt varaston paikoitus- ja simulointijärjestelmää. Järjestelmässä hyödynnetään muun muassa koneoppimista sekä optimointiosaamista.

kuva
Barona Varastopalvelujen logistiikkajohtaja Juha Salo huomauttaa, että logistiikkakeskuksen on pystyttävä hoitamaan monenlaisia tavaravirtoja, sillä Baronalla asiakkuuksia on useita kymmeniä.

Aitomation on erikoistunut liiketoimintalähtöisten automaatio- ja analytiikkaratkaisujen suunnitteluun ja on ollut jo aiemmin Baronan apuna muun muassa kysynnän ennustemallien rakentamisessa.

kuva

Ripeitä toimituksia

Varastoautomaatit ja nykyaikainen pakkauslinjasto mahdollistavat erittäin nopeat toimitusajat. Pikatoimitukset Etelä-Suomeen onnistuvat jopa kahdessa tunnissa, mutta varaston tuotteita pystytään toimittamaan valtakunnallisestikin ja myös ulkomaille. Kokonaisratkaisuja suunniteltaessa on otettu esimerkiksi verkkokaupan kasvu huomioon. Niin ikään tilojen muuntautumismahdollisuudet eri käyttötarpeita varten ovat kuuluneet suunnittelun peruslähtökohtiin.

Paikoitus- ja simulointijärjestelmän avulla saadaan ehdotuksia tuotteiden sijoittamisesta varastoon sekä ratkaisun vaikutuksista prosessien sujuvuuteen. Järjestelmällä saadaan tuotteiden sijoitteluun uudenlaista tehokkuutta.

”Monesti on mahdollista yhdistellä ihmistyötä ja automaatiota siten, että toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta saadaan parannettua. Automaatiojärjestelmään kertyy dataa eri transaktiopisteistä, ja datan avulla voidaan seurata logistiikan prosessien eri vaiheita”, Bergqvist selvittää. Usein esimerkiksi kysytyimpiä tuotteita kannattaa mahdollisuuksien mukaan sijoittaa samoille alueille, jotta keräilyprosessi toimisi tehokkaammin.

”Toki tuotteet voivat olla monenkokoisia, ja sekin vaikuttaa keräilyyn. Sisälogistiikka on monimutkainen kokonaisuus, jossa tarvitaan pitkälle vietyä automaatiota ja osaamista”, Salo lisää. Maaliskuussa 2022 automaatiojärjestelmä oli pilotointivaiheessa.

”Viimeistään syksyllä tavoitellaan täysimittaista hyödyntämistä uudessa logistiikkakeskuksessa”, Salo arvioi. Bergqvistin mukaan on arvioitu, että koronapandemiasta huolimatta logistiikka-ala kasvaa maailmanlaajuisesti yli kuuden prosentin vuosivauhtia.

kuva

Uusiutuvaa energiaa

Avialogis-keskukseen on asennettu kestävän kehityksen mukaisia energiajärjestelmiä. ”Logistiikkakeskuksen päälämmönlähteenä on maalämpö. Sekundaarinen lämmönlähde on kaukolämpö”, Bergqvist toteaa. Keskuksen katolle tullaan asentamaan laajalti aurinkopaneeleja. Niiden avulla saadaan noin 30 prosenttia tarvittavasta energiasta.

Arviolta runsaat 80 prosenttia logistiikkakeskuksen kokonaisjätemäärästä pystytään kierrättämään uusiomateriaaliksi, ja loput voidaan hyödyntää energian tuotannossa. Logistiikkakeskus tukee myös sähköistyvää jakeluliikennettä ja toimintaa tarjoamalla latausmahdollisuuden jopa 40 sähköiselle jakeluautolle. Latausmahdollisuuksia voidaan tarjota jopa lastauspaikoilla.

”Nämä latauspisteet ovat oleellinen osa keskuksen energiankäyttöä. Kehitteillä on myös latausta sähkökäyttöisille pakettiautoille ja pienkuorma-autoille, joita käytetään varaston tuotteiden jakelussa”, toteaa Bergqvist.

Lisäksi sähkötrukkien akkuteknologia hyödyntää viimeisintä litiumionitekniikkaa, joka mahdollistaa keskeytymättömän toiminnan. Tavoitteena on saada aikaan entistä vastuullisempaa ja samalla tehokkaampaa sisälogistiikkaa.

Bergqvistin mukaan energiajärjestelmien kokonaisuus on ollut suhteellisen merkittävä investointi, koska esimerkiksi jakeluautojen latausinfrastruktuurin mahdollistaminen on edellyttänyt erillisen ison muuntajan hankkimista. ”Olemme jo hakeneet Vantaan uudelle logistiikkakeskukselle kestävän kehityksen BREEAM Excellence -ympäristösertifikaattia”, Bergqvist mainitsee.

Teksti: Ari Mononen

Kuvat: Barona

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prologistiikka

Prologistiikka uutiskirje
Seuraa Prologistiikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »