mainos_1048

Kalusto ja huolto
Kuljetukset
Laivatekniikka / Elektroniikka (merenkulun saasteidenhallintajärjestelmät)

Laivaliikenteen päästöjen valvontaa lisätään EU:ssa

Luokituslaitokset tarkastavat ja varmistavat, että laivat sekä niiden laitteistot ja liikennöintitavat ovat kansainvälisesti hyväksyttyjen säädösten mukaisia. Nykyään laivojen tarkastuksissa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ympäristökysymyksiin, kuten päästöjen rajoittamiseen ja painolastivesien hallintaan.

Suomessa muun muassa Bureau Veritas kuuluu laivaluokitusalan tunnettuihin kansainvälisiin toimijoihin.

”Olemme nyt mukana Euroopan Unionin MRV-hankkeessa (MRV = Monitoring, Reporting and Verification), joka liittyy meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen todentamiseen. Vastaavanlaista päästöjen raportointia on myös muilla teollisuusaloilla”, kertoo Bureau Veritaksen maajohtaja Olli Kaljala.

Päästöjä mitataan ja raportoidaan
Euroopan Unionin MRV-säädös (EU 2015/757) edellyttää, että vähintään 5 000 bruttorekisteritonnin kokoiset alukset raportoivat CO2-päästöistään vuosittain. Vaatimus koskee aluksia, jotka kuljettavat kaupallisesti rahtia tai matkustajia ja käyttävät liikennöidessään EU-alueen jotakin satamaa.

Säädös tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.1.2018, johon mennessä varustamojen on laadittava aluksilleen päästöjenvalvontasuunnitelmat. Hyväksytty luokituslaitos – kuten Bureau Veritas – voi myöntää alukselle säädöstenmukaisuustodistuksen, joka on tarkastuksen jälkeen voimassa 18 kuukautta.

Kesäkuun 2019 lopulta lähtien jäsenmaat voivat satamatarkastuksissaan valvoa, että EU-satamissa käyvillä aluksilla on tällainen asiakirja. Tästä ajankohdasta eteenpäin EU myös julkistaa sille toimitetut päästöraportit.

”Varustamojen on aloitettava laivojen päästömittausten valmistelu loppuvuoden 2017 aikana”, Kaljala muistuttaa.

”Varsinainen päästöjen raportointi alkaa vuonna 2018, vuoden 2019 alussa varustamot toimittavat raportit Bureau Veritakselle tai jollekin muulle toimijalle. Sitten tarkastamme ja vahvistamme raportit, varustamo toimittaa tarkastetut raportit komissiolle.”

Painolastivesistä uusia määräyksiä
Bureau Veritas tarjoaa asiakkailleen myös muuta ympäristöauditointia ja -analysointia.

”Nämä ovat meille erillistä palvelutoimintaa meriliikenteen sektorilla”, selittää Kaljala.

Laivaluokitus sinänsä uudistuu koko ajan. Mukaan otetaan monenlaisia uusia vaatimuksia.

”Esimerkiksi syyskuussa 2017 tuli voimaan muutoksia painolastivesiä koskeviin säädöksiin.”

Uudistuksen mukaan laivoilla on ensimmäisessä vaiheessa oltava vähintään hyväksytty painolastivesien hallintasuunnitelma – Ballast Water Management Plan – jossa on ohjeistus laivan tankeissa olevien painolastivesien vaihtamisesta. Määräyksillä pyritään ehkäisemään haitallisten eliö- tai kasvilajien leviämistä uusille seuduille painolastivesien mukana.

”Laivojen painolastivedet on vaihdettava tai puhdistettava, ennen kuin laiva saapuu uudelle rannikolle”, Kaljala selvittää.

”Mikäli laivassa on painolastivesien käsittelylaitteisto, sen on oltava virallisesti hyväksytty. Jos taas käytäntönä on painolastivesien vaihtaminen, tarvitaan virallisesti hyväksytyt suunnitelmat ja ohjeistukset.”

Painolastivesiä vaihdettaessa on varmistettava, että laivan lujuus tai vakauus ei pääse vaarantumaan.

”Laivan tankkeja ei voida aivan miten tahansa tyhjentää ja täyttää avomerellä. Laivaturvallisuudesta on huolehdittava kaikissa olosuhteissa”, korostaa Kaljala

Vaatimus painolastivesien hallintasuunnitelmasta on kansainvälinen IMO:n säädös, joten se koskee kaikkia painolastitankeilla varustettuja yli 400 GT suuruisia aluksia.

Teksti: Merja Kihl ja Ari Mononen

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prologistiikka

Prologistiikka uutiskirje

mainos_1058Seuraa Prologistiikka
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »